Segueix-nos a:

  • Un país normal a Twitter
  • Un país normal a Facebook
  • Un país normal a Youtube
  • Un país normal a Flickr

01/05/2014

192: Salvador Giner

Catedràtic emèrit de sociologia (UB)

‘Tots els pobles del món tenen el dret natural a que la seva ciutadania decideixi quína mena d’ordre polític vol. Aquest dret natural, expressat pacíficament i civilitzada, és inalienable, irrenunciable, i no caduca mai. Està per damunt de qualsevol llei pública, com ara una Constitució. Totes les constitucions democràtiques es poden modificar: si no es poden esmenar, no són democràtiques. El poble català no és cap excepció. Pertant els seus ciutadans han de gaudir de l’oportunitat d’expressar públicament llur voluntat mitjançant una consulta, o un referèndum. La negació d’aquest dret a manifestar la voluntat popular, és una violació inacceptable del dret d’autodetermianció dels pobles, reconegut per les Nacions Unides i la Unió Europea.’

Les opinions expressades en els suports són responsabilitat únicament i exclusivament dels seus autors